NAJNOWSZE WPISY

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: lp.vo1566980457g.spi1566980457prm@s1566980457eska.1566980457tkatn1566980457ok1566980457

Zamknij Menu