Kontakt

BIURA ŚOWES

Adresy biur realizacji projektu i inkubatorów przedsiębiorczości społecznej.

Biuro Główne ŚOWES:

Biuro Terenowe ŚOWES:

Kontakt z animatorami i doradcami wg. Obszarów

Obszar na którym działa biuro to powiaty: pińczowski, kazimierski oraz buski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kozłowska Katarzyna
  • Szczepaniak Dariusz

Busko-Zdrój: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.
Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 378 70 09.

Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klienta tel.: 784 598 315e-mail:
Katarzyna Kozłowska – kluczowy konsultant klientatel.: 784 501 271e-mail:
Katarzyna Kozłowska – Kierownik ŚOWEStel.: 41 720 23 16e-mail:
Ks. Stanisław Słowik – koordynator projektuTel. 41 344 52 82e-mail:
Kamila Piotrowicz – opiekun inkubatoratel.: 888 176 202e-mail:
Wioleta Nieznalska – opiekun inkubatoraTel. 883 316 553e-mail:
Krzysztof Polewski – opiekun inkubatoraTel. 784 580 513e-mail:
Iwona Stępień – specjalista ds. rozliczeń finansowychtel.: 41 344 52 82 w. 230e-mail:
Jolanta Turalska – animatortel.: 41 230 00 09e-mail:

Obszar na którym działa biuro to powiaty: staszowski, opatowski oraz sandomierski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Bogucki Szczepan
  • Sekuła Justyna
  • Szczepaniak Dariusz

Staszów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście w godzinach: poniedziałek 15.30-18.30, wtorek 12.00-18.00, środa 9.00-18.30, czwartek 15.30-19.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 412302310.

Szczepan Bogucki – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail:
Zefiryna Skrzyniarz – (Staszów)
tel.: 41 230 23 20e-mail:
Dariusz Szczepaniak – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 23 20e-mail:
Agnieszka Kmiecik – kluczowy Konsultant Klientatel.: 888 466 317e-mail:
Monika Trela – opiekun inkubatora (Staszów)tel.: 796 446 486e-mail:
Sylwia Gralec – animatortel.: 41 230 00 09e-mail:
Malwina Skrzyniarz-Pióro – koordynator merytorycznytel.: 731 900 331e-mail:
Monika Struś-Bilska – specjalista ds. sprawozdawczościtel.: 412302310e-mail: 

Obszar na którym działa biuro to powiaty: jędrzejowski oraz włoszczowski.

Doradcy ogólni ŚOWES:

  • Kmiecik Agnieszka

Jędrzejów: animatorzy i doradcy są dostępni osobiście pod adresem ul. Armii Krajowej 9/324 w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 8.00-14.00, czwartek 8.00-14.00.

Dodatkowo możliwy jest kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 41 343 00 38 wew. 25.

Agnieszka Kmiecik – kluczowy konsultant klientatel.: 41 230 00 09e-mail:
Aneta Panek – animatortel.: 41 230 00 09e-mail: 
Anna Michalska – animator, opiekun inkubatoratel.: 41 230-00-09e-mail:

Godziny pracy biur:

* W biurze najczęściej jesteśmy od 8:00 do 14:00.
Od godziny 14:00 jesteśmy najczęściej w terenie. Jeśli Chcesz się spotkać z Nami, lub skorzystać z Inkubatora zadzwoń pod numer: 784-501-271 i ustalimy datę i godzinę spotkania.

Zamknij Menu