„Warto być PS!” spotkanie zdalne 27 lutego br.

27 lutego br. o godz. 11:00 Departament Ekonomii Społecznej organizuje spotkanie zdalne pn. „Warto być PS!” dla wszystkich zainteresowanych podmiotów ekonomii społecznej, w tym ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział weźmie Pani Katarzyna Nowakowska, Podsekretarz Stanu w MRPiPS.

Na spotkaniu omówione zostaną m.in.:

  • warunki uzyskania statusu PS,
  • korzyści i obowiązki wynikające z posiadania statusu PS,
  • założenia naboru w Programie „Przedsiębiorstwo społeczne+” Edycja 2024.

Zachęcamy do udziału!

Link do formularza rejestracyjnego: http://bit.ly/3vQGYou

W przypadku chęci zgłoszenia szczegółowych zagadnień, które Państwa zdaniem powinny być poruszone na spotkaniu proszę o wysłanie maila na adres: