Szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin rolniczych – zaprasza ŚODR Modliszewice

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na szkolenia:

 • Szkolenie uzupełniające z zakresu Integrowanej produkcji roślin rolniczych (8-godzinne)
  Termin: 25 lutego 2020 r., rozpoczęcie o godz. 9:00
  Adres: ŚODR w Modliszewicach, ul Piotrkowska 30
  Koszt: 170 zł
 • Szkolenie podstawowe z zakresu Integrowanej produkcji roślin rolniczych (16-godzinne)
  Termin: 27-28 lutego 2020 r. rozpoczęcie o godz. 9:00
  Adres: ŚODR w Modliszewicach, ul Piotrkowska 30
  Koszt: 250 zł

Więcej informacji: https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Zapraszamy-na-szkolenia-w-zakresie-integrowanej-produkcji-roslin-rolniczych/idn:1269