ŚOWES uruchamia kolejne biuro w Jędrzejowie

Miło Nam poinformować iż od Października 2019r., otwarliśmy nasze kolejne biuro w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.

Jest to rozwiązanie umożliwiające dotarcie do jak najszerszej grupy Naszych Klientów.  Wkrótce planujemy powołanie samodzielnie funkcjonującego biura wyposażonego  w Inkubator, przestrzeń doradczą, biuro ŚOWES oraz  miejsce do pracy na zasadach zbliżonych do  coworkingu.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa podczas naszych wydarzeń.

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Agencję Rozwoju Regionalnego, które wspólnie tworzą konsorcjum akredytowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwój, aktywizacja i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, poprzez działania animacyjne, inkubacyjne i biznesowe na rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz dla osób chcących założyć podmiot ekonomii społecznej. Wszystkie działania bieda realizowane, m.in. poprzez wizyty studyjne, debaty publiczne, specjalistyczne doradztwo indywidualne i grupowe, doradztwa branżowe,  szkolenia branżowe i wspierające kompetencje miękkie, warsztaty animacyjne, warsztaty z kompetencji biznesowych, dotacje i wsparcie pomostowe, wsparcie finansowe na inicjatywy społeczne smużące rozwojowi sektora Ekonomii Społecznej.   Adresatami projektu są głównie podmioty ekonomii społecznej oraz grupy inicjatywne chcące założyć podmioty ekonomii społecznej, liderzy lokalni, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa oraz media lokalne i regionalne. Wszystkie działania w ramach projektu mają charakter nieodpłatny. Działania projektu skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Zapraszamy do współpracy i czekamy na Was.

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy