Innowacyjny samorząd – konkurs dla JST

DO 24 stycznia 2020r. samorządy mogą zgłaszać przedsięwzięcia, które – poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych, innych niż dotychczasowe rozwiązań – przyczyniły się m.in. do: – ulepszenia organizacji wewnętrznej pracy urzędu, poprawy…

0 Komentarzy

Nowy konkurs dla NGO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 ogłosił nowy konkurs dla organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego.  Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: Priorytet Aktywne…

0 Komentarzy