Pilne ogłoszenie dotyczące ogłoszonego naboru na pomysły biznesowe (powiaty: buski, pińczowski, kazimierski)

Informujemy, że względu na wyjątkową sytuację w kraju związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa nabór zostaje przedłużony do dnia 15 kwietnia 2020r.