Ogłoszenia o naborze

Fundacja Centrum Europy Lokalnej ogłasza Nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych…

0 Komentarzy
  • 1
  • 2
Zamknij Menu