Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych – nabór od 12 maja

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje:

Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.
Nabór wniosków zaczyna się we wtorek, 12 maja, a w przyszłym tygodniu NIW zorganizuje webinarium na temat programu.
Informacje o Programie na stronach NIW:

Organizacje pozarządowe mogą skorzystać ze wsparcia na:

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE: Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

BEZPIECZEŃSTWO NGO: Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.