Program stypendialny “Klasa”

Program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie. W ramach każdej edycji do 5 szkół zostaje przyjętych ok. 50 stypendystów. Wnioski o stypendia mogą składać uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zamieszkujący na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców.

 

 

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM

Finansowanie:  ZALICZKA

Partner zagraniczny:      NIE

Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa).

Kto może złożyć wniosek ?

Uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. a) zamieszkują na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 100.000 mieszkańców,
  2. b) uzyskali średnią co najmniej 4,5 z wybranych przedmiotów,
  3. c) zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1.200 zł,
  4. d) chcą się rozwijać, mają ponadprzeciętną motywację,
  5. e) są zaangażowani społecznie i lubią pomagać innym,
  6. f) uzyskali rekomendację od dyrektora szkoły lub wychowawcy w szkole macierzystej.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Program oferuje:

  1. Stypendium w trakcie 4 lat nauki w liceum. W ramach stypendium pokrywane są takie koszty jak: opłata za internat, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Stypendysta bierze również udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych.
  2. Stypendium finansowe na I roku studiów.

Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji w ramach programu oraz zakwalifikowanie się kandydata do szkoły, w której realizowany jest Program.

Opis:

Organizatorem programu jest Fundacja BNP Paribas.

Klasa to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom szkół podstawowych naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Cel: zapewnienie szansy rozwoju najzdolniejszym uczniom pochodzącym z niezamożnych środowisk.

W ramach każdej edycji do 5 szkół zostaje przyjętych ok. 50 stypendystów.

Oprócz wsparcia w postaci stypendium program zapewnia:

– wsparcie działań wolontariackich (w ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem);

– udział w integracyjnym obozie językowym,

– dostęp do nagród stypendialnych,

– wieloletnie wsparcie Fundatora – Banku BNP Paribas,

– dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Termin składania wniosków:

15 kwietnia 2020

Źródło / Więcej informacji:

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

Kontakt:

Fundacja BNP Paribas

  1. Kasprzaka 10/16

01-211 Warszawa

Barbara Rozmysł

T: 22 56 21 902

.

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca