Granty na Eurogranty

 

Program przewiduje dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE). Wnioski o granty mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

Rodzaj wsparcia:            DOTACJA

Finansowanie:  ZALICZKA

Budżet programu: 5.000.000 zł, w tym:

– 1.000.000 zł dla woj. mazowieckiego ;

– 4.000.000 zł dla pozostałych województw.

Wysokość wsparcia:      do 280.060 zł, 100%.

Wkład własny:  0%.

Partner zagraniczny:      TAK

Składanie wniosków przez internet:       TAK

Kto może złożyć wniosek ?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej.

Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE).

Opis:

Organizatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór jest organizowany w ramach Poddziałania 2.3.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

Cel: sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

Koszty kwalifikowalne:

– sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,

– sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,

– organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,

– sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.

Termin składania wniosków:

nabór do ciągły do 12 stycznia 2021

(podzielony na miesięczne rundy)

Źródło / Więcej informacji:

Informacje o programie

Kontakt:

T: 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca