Konkurs Edukacja globalna 2020 – regranting dla organizacji pozarządowych

MSZ zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie „Edukacja globalna 2020 – Regranting dla organizacji pozarządowych”. Konkurs jest organizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED) i finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2020 r.
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 462 500 PLN.
Każdy z podmiotów biorących udział w konkursie może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch projektów.
Kwota dofinansowania jednego projektu to od 20 000 zł do 35 000 zł w ścieżce A lub do 8 000 zł w ścieżce B.
W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację na 2020 r. (na projekt modułowy) w ramach konkursu MSZ „Edukacja globalna 2018”  przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Termin składania wniosków upływa 25 marca 2020 r. o godz. 13:00.
Szczegółowe informacje o edukacji globalnej dostępne są na stronach internetowych Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polskiej pomocy.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gov.pl.

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca