DOTACJE

 

Nabór nr 10 – do dnia 14 czerwca 2021r. –    WYNIKI KOŃCOWE OCENY MERYTORYCZNEJ NABORU 10 z dn.13.07.2021

Nabór 09 – do dnia 31 maja 2021r.  –    WYNIKI KOŃCOWE OCENY MERYTORYCZNEJ NABORU 09 z dn. 06.07.2021r.

Nabór nr 08 pomysłów biznesowych na tworzenie miejsc pracy na terenie powiatów subregionu południowego  tryb pełny, termin naboru wydłużony do 09.02.2021r. –    WYNIKI KOŃCOWE OCENY MERYTORYCZNEJ NABORU 08 z dn. 30.03.2021r.

Nabór 07: dotyczy podmiotów z terenu powiatów: jędrzejowski i włoszczowski –  do 04.11.2020r.

Nabór 06: dotyczy podmiotów z terenu powiatów: staszowski, opatowski, sandomierski –  (tryb pełny)  do 30.10.2020r.

Nabór 05: dotyczy podmiotów z terenu powiatów: buski, pińczowski, kazimierski –  (tryb pełny) do 30.10.2020r.

Nabór 04: Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: staszowski, opatowski, sandomierski)

Nabór 03: Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: buski, pińczowski, kazimierski)

Nabór 02: Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: staszowski, opatowski, sandomierski)

Nabór 01: Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: jędrzejowski, włoszczowski)

W Y N I K I 

Nabór 04 tryb pełny wyniki

Nabór 03 tryb uproszczony wyniki

Nabór 02 – nie złożono ofert

Nabór 01 tryb uproszczony wyniki

Nabór 01 tryb pełny wyniki