Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy – nabór pomysłów biznesowych (powiaty: jędrzejowski, włoszczowski)

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza nabór pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej na terenie następujących dwóch powiatów: jędrzejowski i włoszczowski.

Organizator naboru: Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner Projektu)

Termin składania dokumentów tylko w wersji papierowej:  30.01.2020  do godz. 11.00

Miejsce składania dokumentów:

Biuro terenowe ŚOWES w Jędrzejowie,  Jana Pawła II 2, 28-300 Jędrzejów  

Siedziba Organizatora (Fundacja Centrum Europy Lokalnej): ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce


Kontakt: 

Kluczowy Doradca Klienta,   tel. 888-466-317, mail:

Pliki do pobrania:

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy