Wyniki naboru biznesplanów (tryb pełny) – powiaty jędrzejowski, włoszczowski

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów złożonych w trybie pełnym, w ramach ogłoszonego przez Fundację Centrum Europy Lokalnej naboru na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne na powiaty włoszczowski i jędrzejowski.

W ramach naboru ocenie merytorycznej poddanych zostało 5 biznesplanów. Wszystkie biznesplany zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym, a dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie wszystkich ocenionych biznesplanów.

Lista rankingowa w załączeniu

Pliki do pobrania

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca