Wyniki naboru biznesplanów (tryb uproszczony) – powiaty jędrzejowski, włoszczowski

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów złożonych w trybie uproszczonym w ramach ogłoszonego naboru na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne na powiaty włoszczowski i jędrzejowski.

W ramach naboru ocenie merytorycznej poddanych został jeden biznesplan, który zostały oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym, a dostępna alokacja pozwoliła na dofinansowanie ocenionego biznesplanu.

Wyniki naboru

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca