Zaproszenie na warsztaty

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatora, którym jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zapraszamy do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach stacjonarnych z obszaru ekonomii społecznej w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”.

TEMATYKA I TERMINY WARSZTATÓW:

I. „Akademia Liderów Społecznych” 

10 – 11.10.2022r. (I grupa)

07 – 08.11.2022r. (II grupa)

II. „Budowanie marki lokalnej z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii społecznej”

03 – 04.11.2022r. (I grupa)

09 – 10.11.2022r. (II grupa)

 WAŻNE: Warsztaty są całkowicie bezpłatne. Zapewniamy nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Szczegółowe harmonogramy w załączeniu. Liczba miejsc jest ograniczona (20 miejsc na każdą grupę).

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów wspierających sektor ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego: administracji publicznej (jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych), lokalnych grup działania oraz innych interesariuszy ekonomii społecznej.

Miejsce realizacji warsztatów: Hotel „Pod Złota Różą”, Plac Moniuszki 7, 25-334 Kielce.

 Zgłoszenia na warsztaty:

Czytelnie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne – skany (tj. formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 i/lub 1a, deklaracja uczestnictwa – załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu warunków kwalifikowalności – załącznik nr 3 oraz karta instytucji – załącznik nr 4) należy przesłać w terminie do dnia 30 września 2022r. do godz. 15.30 drogą elektroniczną na adres e-mail:

  lub  

Oryginały dokumentów należy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres ROPS lub przekazać w dniu warsztatu.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać pod tym linkiem:  LINK
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 41 342-11-40 lub 41 342-11-80.