Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Konkurs ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Rodzaj wsparcia:  DOTACJA

NAGRODA HONOROWA

Finansowanie:  ZALICZKA

Budżet programu: 100.000 zł.

Wysokość wsparcia: 8.000 – 16.000 zł.

Wkład własny:  0%.

Partner zagraniczny:   NIE

Składanie wniosków przez internet:  NIE

Kto może złożyć wniosek ?

Kandydatury do konkursu mogą być zgłaszane przez:

1) instytucje kultury i nauki;

2) organy administracji rządowej;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Do konkursu mogą być zgłoszone:

1) osoby: twórcy ludowi, naukowcy, badacze, animatorzy kultury;

2) instytucje i organizacje wspierające kulturę ludową na całym obszarze Polski, a także poza granicami kraju.

Opis:

Organizatorem programu jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Nagroda została ustanowiona w 1974 r. i honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca.

Cel: wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Nagroda przyznawana jest w 6 kategoriach:

1) plastyki, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca;

2) literatury ludowej;

3) kapel ludowych;

4) zespołów folklorystycznych;

5) badaczy, naukowców, regionalistów, popularyzatorów;

6) nagroda honorowa dla instytucji i osób działających na rzecz kultury ludowej.

Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie lub grupie osób tylko jeden raz.

Termin składania wniosków:

30 marca 2020

Źródło / Więcej informacji:

http://www.nagrodakolberg.pl/

Kontakt:

http://www.nagrodakolberg.pl/kontakt

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca