Pożyczka płynnościowa POIR

Pożyczka płynnościowa POIR, udzielana będzie przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie:

Region I – województwo świętokrzyskie, lubelskie,

Region II – województwo podkarpackie, małopolskie,

w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Udzielenie pożyczek powinno umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki nie może przekraczać:

  • Dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za które dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  • jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.

 3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

 4. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

Informacje na stronie: www.farr.pl