Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii

Projekt umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskanie grantów na transfer technologii w postaci zwrotu kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym (np. w postaci patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych, praw autorskich do oprogramowania, itd.).

 

 

Rodzaj wsparcia:            DOTACJA

Finansowanie:  REFUNDACJA

Wysokość wsparcia:      min. 20% – maks. 70% (w zależności od regionu), do 200.000 euro.

Wkład własny:  min. 25% – maks. 80%.

 

Partner zagraniczny:      NIE

Składanie wniosków przez internet:       TAK

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Mikroprzedsiębiorstwa.
  2. Małe przedsiębiorstwa.
  3. Średnie przedsiębiorstwa.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Zwrot kosztów zakupu wartości niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym, takich jak:

– patenty lub zgłoszenia patentów,

– wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,

– wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,

– prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej),

– prawa do chronionych odmian roślin,

– topografia układów scalonych,

– know-how.

Wszystkie wnioski konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

– innowacyjność (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat);

– technologia musi stanowić innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7.

Opis:

Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych = 100.000 zł.

Decyzja o finansowaniu: ok. 4 miesiące od złożenia wniosku.

Wnioskodawcy mogą wybrać jedną z dwóch form wsparcia: regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc de minimis.

Termin składania wniosków:

nabór ciągły, podzielony na rundy miesięczne.

Ostateczne terminy składania wniosków w ramach najbliższych rund miesięcznych:

29 lutego 2020

31 marca 2020

Źródło / Więcej informacji:

Kontakt:

Infolinia SOI: (22) 695 37 88