Centra usług społecznych – dłuższy termin składania wniosków

Centra usług społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo – pełna koordynacja i informacja o usługach społecznych w jednym miejscu – z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy.
O środki na tworzenie centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego – gminy.
Kwota jest przeznaczona na dofinansowanie projektów to 100 mln zł.
Wkład własny nie jest wymagany.
W zależności od typu CUS maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł.
Nabór wniosków wydłużono do 31 marca 2020 r. (do godziny 12:00).
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca