niewiele, a tak wiele… echa akcji dostawy ciepłych posiłków w ramach “mechanizmu zakupowego”

Szanowni Państwo,

Z zaoszczędzonych środków ŚOWES udało się w ostatnich dniach 2020 roku zorganizować zakup i dostawę ciepłych posiłków dla osób w trudnej sytuacji życiowej w kilku gminach regionu świętokrzyskiego.

Akcja spotkała się z wdzięcznością osób obdarowanych, jak również od wywołała duże emocje wśród osób, które zajęły się zorganizowaniem i realizacją całej akcji w terenie.

Chcemy się podzielić słowami wdzięczności, jakie do nas dotarły…

Pismo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nagłowicach

Pismo od przedsiębiorstwa społecznego Leśne Zacisze

Dziękujemy…