Ogłoszenie

W związku z ogłoszeniem w kraju sytuacji wyjątkowej związanej z zagrożeniem epidemią nasze zaplanowane działania związane z organizacją spotkań animacyjnych i warsztatowych w ramach projektu ŚOWES zostają przeniesione na okres późniejszy.