Przedłużenie realizacji zakupu usług w ramach “mechanizmu zakupów interwencyjnych”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dot. tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” wdrażanego w projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach priorytetu inwestycyjnego (PI) 9v w RPO  z dnia 8 grudnia 2020 (DZF-VI.7610.28.2020.JS)  istnieje możliwość stosowania “mechanizmu zakupowego” “do odwołania”. W związku z tym wydłużamy realizację zakupu usług od przedsiębiorstw społecznych do odwołania lub wyczerpania dostępnych nam środków.

Dokumentacja naboru: