Nabór wniosków “Mała infrastruktura rekreacyjna”

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”ogłasza nabór wniosków nr 1/2020/Go powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków:04.03.2020r. –17.03.2020r.

Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w siedzibie LGD, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz; w trakcie trwania naboru wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek -piątek od 8:00 do 14:00.

Forma wsparcia:Refundacja.

Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2020/G1.2.5 Mała infrastruktura rekreacyjna wynosi ogółem 300.000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: tworzenie infrastruktury rekreacyjnej; zakup rzeczy i środków trwałych.

LGD “Perły Ponidzia” organizuje spotkania informacyjne:

Harmonogram spotkań w gminach:

27 luty 2020 (czwartek)

Gmina Bolesław – Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Mędrzechów – Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 09:45 do 10:15

Szkolenie od 10:15 do 11:15

Gmina Olesno – Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 11:45 do 12:15

Szkolenie od 12:15 do 13:15

Gmina Gręboszów – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Spotkanie informacyjne od 13:45 do 14:15

Szkolenie od 14:15 do 15:15

Gmina Opatowiec – Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 15:45 do 16:15

Szkolenie od 16:15 do 17:15

Gmina Bejsce – Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 17:45 do 18:15

Szkolenie od 18:15 do 19:15

02 marzec 2020 (poniedziałek)

Gmina Czarnocin – Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 15:45 do 16:15

Szkolenie od 16:15 do 17:15

Gmina Skalbmierz – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 17:45 do 18:15

Szkolenie od 18:15 do 19:15

Więcej informacji: http://perlyponidzia.pl/