Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Seceminie 24 września 2020

  • Post category:Aktualności

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

zaprasza

przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej – organizacji pozarządowych, KGW, OSP, Przedsiębiorstw Społecznych oraz osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem PES z gminy Secemin na spotkanie animacyjne

 Termin: 24 września 2020 r.

Godzina spotkania: 16.00

Miejsce: świetlica wiejska  – Kluczyce 23B, gmina Secemin

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem głównym działań ŚOWES jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie

W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, wizyty studyjne, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących, ekonomizacja sektora Ekonomii Społecznej:

Program spotkania 24 09 2020 Secemin