Przypominamy o trwających szkoleniach z zakresu ES

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Busko-Zdroju zaprasza w czerwcu 2018 na bezpłatne szkolenia z zakresu ekonomii społecznej dla osób fizycznych chcących działać w obszarze ekonomii społecznej lub do organizacji.

Dla podmiotów ekonomii społecznej:

 • Blok 2: Przekształcanie PES w PS, funkcjonowanie PS i tworzenie biznesplanów (3x8h)
 • Ochrona danych osobowych w PES (8h)
 • Komunikacja w PES (8h)
 • Kadry i płace w NGO a zmiany w Kodeksie Pracy (8h)
 • Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, PES i PS (8h)
 • Pozaprojektowe metody pozyskiwania środków na działalność PES, z uwzględnieniem praktycznych zasad i przykładów prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego (8h)
 • Spółka zoo non profit jako forma przedsiębiorstwa społecznego (8h)\
 • Podstawy zarządzania w PES (8h)
 • Podstawy księgowości w NGO(8h)
 • Zeznanie podatkowe CIT-8 w PES i PS – w kontekście obowiązków podatkowych organizacji III sektora(8h)
 • Sprawozdanie finansowe PES i PS zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o rachunkowości(8h)

Statut w PES/PS w kontekście możliwości pozyskiwania środków na działalność organizacji i obowiązujących przepisów podatkowych.

Dla osób fizycznych:

 • Blok 1: Podstawy tworzenia i prowadzenia PS oraz tworzenie Biznesplanów(3x8h)
 • Efektywne/ekonomiczne zarządzanie budżetem (organizacji pozarządowej/domu(8h)
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej w kontekście aktywizacji do pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, szczególnie ze względu na niepełnosprawność intelektualną i/lub umysłową(8h)
 • Psychologiczne uwarunkowania przygotowania do pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, szczególnie ze względu na niepełnosprawność intelektualną i/lub umysłową(8h)
 • Komunikacja interpersonalna(8h)
 • Wejście na rynek pracy – Aktywizacja zawodowa(8h)

Podstawy obsługi komputera w kontekście poszukiwania pracy i aktywizacji zawodowej.

 http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/2180103.html

Jeśli to co teraz mamy w ofercie już wiesz a potrzebujesz czegoś więcej, przyjdź, dzwoń, pisz, mejluj!!!!  My w ramach naszych możliwości je zorganizujemy. 😉

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy