ŚOWES poszukuje pracowników

W związku z rozwojem działalności „Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

  1. Doradca Kluczowy OWES.
  2. Specjalistka/ty ds. rozliczeń dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS OWES.
  3. Specjalista/y ds. reintegracji społecznej i zawodowej OWES.
  4. Animator Lokalny/Animatorka Lokalna OWES.

Szczegóły do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy