Biuro główne ŚOWES w Jędrzejowie pracuje w trybie zdalnym.

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo, od 9 października br. jesteśmy dla Państwa dostępni w trybie zdalnym, co w praktyce oznacza, że formą komunikacji z nami jest przede wszystkim kontakt telefoniczny: tel. 532 45 92 45 lub mailowy: .  Spotkanie bezpośrednie z Doradcami ŚOWES jest również możliwe, ale po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o stosowanie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, w szczególności stosowanie środków ochrony osobistej i zasad bezpieczeństwa we wzajemnych kontaktach.