Biuro terenowe ŚOWES w Sandomierzu pracuje w trybie zdalnym.

  • Post category:Aktualności

Szanowni Państwo, od 9 października br. Biuro Terenowe ŚOWES w Sandomierzu zlokalizowane przy pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 przechodzi w tryb pracy zdalnej. Oznacza to, że we wszystkich sprawach i pytaniach dotyczących Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Kontakt do Opiekuna Inkubatora: tel.: 888 100 708, . Kontakt osobisty możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem ŚOWES.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o stosowanie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, w szczególności stosowanie środków ochrony osobistej i zasad bezpieczeństwa we wzajemnych kontaktach.