Powiat jędrzejowski i włoszczowski: nabór pomysłów biznesowych na tworzenie miejsc pracy

  • Post category:Aktualności

Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłasza Nabór nr 07 pomysłów biznesowych na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne. Nabór dotyczy osób oraz już istniejących organizacji pozarządowych chcących uruchomić działalność w Sektorze Ekonomii Społecznej na terenie następujących dwóch powiatów: jędrzejowski i włoszczowski.

Organizator naboru: Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Partner Projektu)

Termin składania dokumentów tylko w wersji papierowej:  30.10.2020 r.  do godz. 12.00

UWAGA! Termin naboru wydłużony do 4.11.2020r. do godz. 13.00

Miejsce składania dokumentów:
Siedziba Organizatora – Partnera Projektu
Fundacja Centrum Europy Lokalnej ul. Krakowska 8/10 lok. 105, 25-029 Kielce
lub
Biuro Główne ŚOWES – ul. dr Jana Karczewskiego 9, 28-300 Jędrzejów    

Więcej informacji w linku

Kontakt: 

Kluczowy Doradca Ogólny,   tel. 888-466-317    mail:   

Doradca biznesowy, tel. 789-385-640 mail: