Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 – konkurs do 20 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, że dn. 18 marca br. został ogłoszony Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022. Termin na składanie wniosków upływa 20 kwietnia br.

W tej edycji nagradzamy w ramach 5 kategorii:

Kategoria I. Debiut roku II. Najlepszy pracodawca III. Sukces rynkowy IV. Pożyczka z korzyścią społeczną V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony Podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania
Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2021
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego
Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.
Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.  

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych, (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji w LINKU

Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać:

– pod numerem telefonu 538 117 142  (w godz. 11:00 – 14:00),

– bądź adresem mailowym: