Zaproszenie na spotkanie animacyjne w Wodzisławiu 15 września 2020

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

zaprasza

przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej – organizacji pozarządowych, KGW, OSP, Przedsiębiorstw Społecznych oraz osoby zainteresowane założeniem i prowadzeniem PES z gminy Wodzisław na spotkanie animacyjne

 Termin: 15 września 2020 r. godz. 17.00

Miejsce: Urząd Gminy Wodzisław, ul. Krakowska 6

Organizator: Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem głównym działań ŚOWES jest tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej z wykorzystaniem potencjału osób wykluczonych społecznie.

W ramach projektu prowadzone będą liczne działania, takie jak: informacja, animacja, wizyty studyjne, doradztwo, szkolenia oraz dotacje na rozwój i utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz w przedsiębiorstwach społecznych już funkcjonujących, ekonomizacja sektora Ekonomii Społecznej:

Program spotkania animacyjnego ŚOWES 15 09 2020 Wodzisław