Ważna informacja dotycząca naboru pomysłów biznesowych (powiaty: staszowski, opatowski, sandomierski)

Informujemy, że dokonano autopoprawki w Regulaminie naboru na Dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy ogłoszonym w dniu 21 lutego br.

 

 

Elżbieta Cholewa

Kierownik, Główny Doradca