Spotkanie reintegracyjne w Kazimierzy Wielkiej 20.05.2021r.

W dniu 20 maja Specjalista ds. reintegracji oraz Animator Lokalny ŚOWES spotkali się z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej. Zajęcia dotyczyły motywacji osobistej i rozwoju zawodowego i osobistego. Zajęcia spotkały się z przychylnym odbiorem i zostały docenione przez uczestników.

Wstępne zajęcia dotyczyły budowania samoświadomości, posłużyły ponadto zdiagnozowaniu potencjału podopiecznych. Rozpoczęły się intrygą związaną ze słowami starożytnego filozofa, mędrca i nauczyciela Konfucjusza: „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”. By być szczęśliwym człowiekiem i spełnionym pracownikiem, powinniśmy pójść za głosem swojej duszy i serca.  To ten głos może poprowadzić nas do ścieżki, która może okazać się naszym przeznaczeniem i życiową misją. Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny, a  jednocześnie pięknie niepowtarzalny. Poznawanie i określenie samego siebie, własnej osobowości, cech charakteru jak również potrzeba ciągłego rozwoju są nieodzownym elementem, by dokonać właściwych wyborów w życiu.

Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, że kariera to nie sukces, sława i pieniądze. To raczej droga, na którą każdy człowiek wkracza, zaczynając edukację i zastanawiając się: kim jestem, co chcę robić w życiu? Bardzo ważnymi okazują się nasza intuicja wraz z głosem wewnętrznym.

Na zajęciach nie zabrakło wzajemnej życzliwości i miłości oraz zdrowego, zaraźliwego śmiechu. Podczas aktywizujących ćwiczeń oraz zabaw muzycznych i ruchowych można było wytańczyć i wyśpiewać,  co komu w duszy gra.