Przesunięcie terminu zakończenia naboru nr 10 na dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy

Szanowni Państwo

Przychylając się do próśb beneficjentów, przesuwamy termin zakończenia naboru nr 10 na dzień 21 czerwca br. (do końca dnia – data wpływu dokumentacji na adres mailowy Organizatora:  )

Pozostałe wymagania pozostają bez zmian: link do Naboru 10

Zapraszamy!