II spotkanie Akademii Liderek KGW, 18 maja br.

W dniu 18 maja odbyło się drugie spotkanie liderek KGW z powiatu staszowskiego w ramach Akademii Liderek KGW realizowanym przez Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Często liderki w działalności KGW spotykają się z przeciwnościami, niechęcią, brakiem poparcia ze strony samorządu, mieszkańcy nie chcą się angażować w działania itp.

Ważne jest aby się nie poddawać, przeanalizować słabe strony i zagrożenia, a dostrzec szanse i poszukać nowych możliwości.

Nad tymi właśnie problemami wspólnie wczoraj pracowaliśmy. Rozpoczęliśmy również wstępne mapowanie zasobów miejscowości w których działają poszczególne KGW.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 2 czerwca 2023r. również w Inkubatorze Rozwoju prowadzonym przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju z Osieka.

grupa uczestników II spotkania Liderek KGW

grupa uczestniczek II spotkania Liderek KGW pracują przy stole podczas spotkania

rysunek wykonany podczas II spotkania Liderek KGW