Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami ekonomii społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu!

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy
Zamknij Menu