Nabór 07 – informacja o liczbie złożonych biznesplanów

  • Post category:Aktualności

Informujemy, że w dniu  04 listopada 2020 r., zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru nr 07 na tworzenie nowych miejsc pracy
w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne na powiaty włoszczowski i jędrzejowski.

Wpłynęło 7 biznesplanów, z czego 1 biznesplan w trybie uproszczonym, a 6 w trybie pełnym.

Wszystkie siedem biznesplanów zostało ocenionych poprawnie pod względem formalnym i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

O planowanym terminie publikacji list rankingowych, będziemy Państwa informować. Wstępnie założono, że ocena merytoryczna biznesplanów będzie prowadzona co najmniej do 23 listopada 2020 r.