Nabór 05 i 06 – informacja o liczbie złożonych biznesplanów

  • Post category:Aktualności

Informujemy, że w dniu  30.10.2020 r., zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach naborów nr 05 i 06 na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwo Społeczne wpłynęły 2 biznesplany, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i przekazane do o ceny  merytorycznej. Wstępnie założono, że ocena merytoryczna biznesplanów nie zakończy się wcześniej niż 20 listopada 2020 r.