III Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej”, która będzie miała miejsce w dniu 11 czerwca 2019 r. w godz. 9:30 – 15:30 w Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3. Partnerem Lokalnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, jak również prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń oraz inicjowanie kontaktów między różnymi podmiotami ekonomii społecznej.

W programie konferencji znajdą się wystąpienia m.in. na temat rozwoju systemu gospodarstw opiekuńczych w Polsce, społecznych zamówień publicznych oraz możliwości  dofinansowania projektów w konkursach społecznych ogłoszonych w ramach Osi IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy również podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne do zaprezentowania swojej działalności poprzez zorganizowanie stoiska wystawienniczo-informacyjnego w trakcie trwania konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dn. 7 czerwca 2019 roku poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lp.se1567150324wos@w1567150324ojezr1567150324dej1567150324 lub pocztą tradycyjną albo dostarczenie osobiście do Biura Terenowego ŚOWES w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów.

Informacji nt. wydarzenia udzielamy pod numerem tel. 41 230 00 09 lub drogą elektroniczną: lp.se1567150324wos@w1567150324ojezr1567150324dej1567150324

Pliki do pobrania

Zamknij Menu