Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej: 27 czerwca 2019 r. w Warszawie

Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Systemu Akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – 27 czerwca (godz. 8:50-16:00), w Centrum Konferencyjnym Kopernika, ul. Kopernika 30 w Warszawie. Celem konferencji będzie m.in. podsumowanie cyklu warsztatów i spotkań  konsultacyjno – informacyjnych, omówienie zmian w Standardach OWES oraz prezentacja założeń Departamentu dotyczących przyszłości sektora ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce.

Będzie to okazja do spotkań z osobami związanymi z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania inspiracji.

Mamy nadzieję, iż wspólna wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów  przyczyni się do wypracowania wniosków i rekomendacji, tak aby usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES, teraz i w przyszłości, najpełniej odpowiadały na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Konferencja organizowana jest  w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rejestracja na konferencję odbędzie się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: http://bitly.pl/OWjhj.

Dla uczestników konferencji  przewidziany jest nocleg wraz ze śniadaniem (w dniu poprzedzającym konferencję). Osoby zainteresowane skorzystaniem z hotelu, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby w formularzu rejestracyjnym (nocleg przysługuje osobom, których miejsce zamieszkania oddalone jest od miejsca, w którym odbędzie się konferencja, o więcej niż 50 km).

Serdecznie zapraszamy!

W załączeniu program konferencji

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy
Zamknij Menu