III Lokalny Kiermasz Ekonomii Społecznej – 11.06.2019 Jędrzejów

  • Post category:Wydarzenia

Trzecia edycja Lokalnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej spotkała się, podobnie jak w poprzednich latach, z dużym zainteresowaniem. Wydarzenie miało miejsce we wtorek, 11 czerwca 2019 r. w Centrum Kultury w Jędrzejowie i zgromadziło przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, a także reprezentantów organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i innych zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. Partnerem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym celem przedsięwzięcia było wsparcie rozwoju, aktywizacji i ekonomizacji sektora ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego oraz prezentacja dobrych praktyk i aktywności podmiotów w zakresie ekonomii społecznej. Należą do nich m.in. fundacje i stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Kiermasz składał się z dwóch części: konferencyjnej i targowej. Uczestnicy wydarzenia mogli usłyszeć ciekawe wystąpienia m.in. nt. rozwoju systemu gospodarstw opiekuńczych w Polsce, działań Centrum Aktywności Senioralnej i Międzypokoleniowej „ARKADIA” w Krzelowie w gminie Sędziszów. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Renaty Dul – kierownika Centrum Integracji Społecznej przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta, która zaprezentowała działalność Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie jako przykład dobrej praktyki prowadzenia działań o charakterze pomocowym w obszarze ekonomii społecznej. Korzyści dla samorządów terytorialnych płynące z realizacji społecznych zamówień publicznych zaprezentował Tomasz Schimanek – ekspert w zakresie społecznych zamówień publicznych i ekonomii społecznej. Na zakończenie przedstawione zostały możliwości dofinansowania projektów w ramach aktualnych konkursów EFS ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zainteresowaniem uczestników cieszyło się również kilkanaście stoisk wystawienniczych podmiotów z południowej części województwa świętokrzyskiego. Swoją działalność na stoiskach zaprezentowali m.in. przedstawiciele spółdzielni socjalnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, czy też warsztatów terapii zajęciowej z terenu działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia specjalistów Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz zaproszonych gości, którzy podzielili się swoim zawodowym doświadczeniem podczas prelekcji w części konferencyjnej.

Zobacz całą galerię