ŚOWES organizuje radiową debatę ekspercką

Miło nam poinformować, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. w godz. 11.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83, będzie miała miejsce radiowa debata ekspercka. Temat przewodni debaty brzmi: „Ekonomia społeczna – czy warto rozwijać lokalną przedsiębiorczość społeczną?”. Wydarzenie to realizowane jest w ramach projektu pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.
Debata będzie rejestrowana przez Radio eM Kielce, a następnie transmitowana na antenie tej stacji.

Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa podczas naszego wydarzenia.

Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowany jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundację Centrum Europy Lokalnej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, które wspólnie tworzą konsorcjum akredytowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwój, aktywizacja i ekonomizacja sektora ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa świętokrzyskiego, m.in. poprzez wizyty studyjne, debaty publiczne, konferencje, specjalistyczne doradztwo indywidualne i grupowe, dotacje i wsparcie pomostowe na rozwój podmiotów ekonomii społecznej oraz dla osób chcących założyć podmiot ekonomii społecznej. Adresatami projektu są głównie podmioty ekonomii społecznej oraz grupy inicjatywne chcące założyć podmiot ekonomii społecznej, liderzy lokalni, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa oraz media lokalne i regionalne. Wszystkie działania w ramach projektu mają charakter nieodpłatny. Działania projektu skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do dnia 22 sierpnia 2019 r. na adres e-mail: lub telefonicznie pod numerem: 41 230 00 09