Bezpłatne usługi księgowe przez 12 miesięcy dla podmiotów ekonomii społecznej!

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: włoszczowski, staszowski, sandomierski, pińczowski, opatowski, kazimierski, jędrzejowski oraz buski, które chcą skorzystać z bezpłatnych usług księgowych (biuro rachunkowe/doradztwo księgowe) przez okres 12 miesięcy w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
501 208 706 (księgowość FARR)
lub bezpośrednio do koordynatora: 798 384 556.
Liczba podmiotów objętych wsparciem jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!