Zaproszenie na webinarium nt. konkursu „MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020”

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do udziału
w spotkaniach informacyjnych (on-line) dotyczących
konkursu
pn.
„MIKRODOTACJE ŚOWES NA LOKALNE INICJATYWY SPOŁECZNE – EDYCJA 2020”.

Operatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – Partner projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”.

W ramach konkursu prowadzony jest nabór na projekty, które inicjują współpracę lokalną na rzecz rozwoju aktywności społecznej w środowisku lokalnym z uwzględnieniem ekonomii społecznej lub na tworzenie lokalnej współpracy międzysektorowej. Kwota jednej mikrodotacji wynosi maksymalnie do 5.000,00 zł.

Termin składania wniosków: 07.07.2020 r. do godziny 23.59
Czas realizacji projektów: od 10.08.2020 r. do 31.05.2021 r.

Wnioski składane są wyłącznie mailowo (skany podpisanych dokumentów)  na adres:

Więcej informacji pod linkiem: https://sowes.caritas.pl/konkurs-mikrodotacje-sowes-na-lokalne-inicjatywy-spoleczne-edycja-2020/

Konkurs jest skierowany do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z obszaru działania Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, obejmującego następujące powiaty województwa świętokrzyskiego: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski, opatowski, staszowski, sandomierski.

Zaplanowano dwa terminy spotkań informacyjnych on-line:

  • 24 czerwca 2020 r. godz. 11.00
  • 30 czerwca 2020 r. godz. 15.00

Podczas każdego ze spotkań informacyjnych omówione zostaną zapisy regulaminu konkursu i przedstawiony zostanie formularz wniosku. Będzie także możliwość uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości. Spotkanie on-line prowadzone będzie za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącymi spotkanie a uczestnikami.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu w jednym z powyżej wskazanych terminów powinny zgłaszać się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: lub   najpóźniej do dnia:

  • 23 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 (dotyczy spotkania organizowanego
    w 24 czerwca 2020 r.)
  • 29 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 (dotyczy spotkania organizowanego
    w dn. 30 czerwca 2020 r.)

Osoby, które zgłoszą się do udziału w spotkaniu otrzymają na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium wraz z instrukcją do obsługi platformy.