Nowy konkurs dla NGO

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 ogłosił nowy konkurs dla organizacji pozarządowych oraz instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego.  Oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: Priorytet Aktywne…

0 Komentarzy
  • 1
  • 2
Zamknij Menu