ŚOWES pomaga biednym i samotnym w świąteczny czas!

W wyniku zakupu usług w ramach tzw. mechanizmu zakupowego Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii zakupił dotychczas posiłki z dostawą do miejsc przebywania dla osób biednych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych w powiecie kazimierskim…

Możliwość komentowania ŚOWES pomaga biednym i samotnym w świąteczny czas! została wyłączona

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 07

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna biznesplanów złożonych w ramach ogłoszonego naboru nr 07 na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcających…

Możliwość komentowania Wyniki oceny biznesplanów – nabór 07 została wyłączona

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 06

Informujemy, że w wyniku oceny biznesplanów złożonych w trybie pełnym na konkurs nr 06 pomysłów biznesowych na tworzenie miejsc pracy na terenie powiatów: staszowski, opatowski, sandomierski oceniono pozytywnie pod względem…

Możliwość komentowania Wyniki oceny biznesplanów – nabór 06 została wyłączona

Wyniki oceny biznesplanów – nabór 05

Informujemy, że w wyniku oceny biznesplanów złożonych w trybie pełnym na konkurs nr 05 pomysłów biznesowych na tworzenie miejsc pracy na terenie powiatów: buski, pińczowski, kazimierski zakończono ocenę merytoryczną, oceniono…

Możliwość komentowania Wyniki oceny biznesplanów – nabór 05 została wyłączona

Ogłoszenie naboru wniosków i ofert na usługi w ramach tzw. “mechanizmu zakupów interwencyjnych”

Ogłaszamy nabór na realizację usług w ramach tzw. "mechanizmu wsparcia" dla osób defaworyzowanych realizowanych przez przedsiębiorstwa społeczne w subregionu południowego województwa świętokrzyskiego  (tj. obejmującego powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski,…

Możliwość komentowania Ogłoszenie naboru wniosków i ofert na usługi w ramach tzw. “mechanizmu zakupów interwencyjnych” została wyłączona

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”!

Szanowni Państwo Mimo trudności i obostrzeń spowodowanych aktualną sytuacją zdrowotną w naszym kraju jak co roku Serdecznie Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej " Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek…

Możliwość komentowania Zapraszamy do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”! została wyłączona

Nabór 05 i 06 – informacja o liczbie złożonych biznesplanów

Informujemy, że w dniu  30.10.2020 r., zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach naborów nr 05 i 06 na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub w…

Możliwość komentowania Nabór 05 i 06 – informacja o liczbie złożonych biznesplanów została wyłączona

Nabór 07 – informacja o liczbie złożonych biznesplanów

Informujemy, że w dniu  04 listopada 2020 r., zakończyło się przyjmowanie biznesplanów w ramach ogłoszonego naboru nr 07 na tworzenie nowych miejsc pracy w nowych oraz istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych lub…

Możliwość komentowania Nabór 07 – informacja o liczbie złożonych biznesplanów została wyłączona

Zapraszamy przedsiębiorstwa do wsparcia seniorów!

Podmioty Ekonomii Społecznej zapraszamy do zgłaszania się do programu WSPIERAJ SENIORA. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, a w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku…

Możliwość komentowania Zapraszamy przedsiębiorstwa do wsparcia seniorów! została wyłączona