IX FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 10 lat OZRSS

IX FORUM SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
10 lat OZRSS 8 – 9 listopada 2018 r., Warszawa

Hotel FORT – Centrum Konferencyjno-Hotelowe, ul. Modlińska 310/312

Zapraszamy na kolejne Forum Spółdzielni Socjalnych!

W ramach Forum omówimy obecną sytuację spółdzielczości, różnorodnych możliwości finansowania działalności spółdzielni. Przybliżymy kwestie związane z rynkową szansą jaką dają konsorcja spółdzielcze (nowość w prawie spółdzielczym).

Nie zabraknie także tematów zogniskowanych wokół systemu wsparcia ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej – przyjrzymy się możliwościom korzystania przez spółdzielnie ze wsparcia OWES. Tym samym zapowiadamy debatę na ten temat z przedstawicielami spółdzielni.

Odbędą się także dwie tury warsztatów zogniskowanych wokół jednych z najciekawszych i gorących tematów:

  1. Jaki powinien być system wsparcia dla spółdzielni socjalnych, aby zaspakajał potrzeby przedsiębiorstw społecznych? Rekomendacje dla OWES,
  2. Standardy formalno-prawne w dobrze funkcjonującej spółdzielni socjalnej,
  3. Co słychać w pożytku publicznym – nowe konkursy w świetle aktualnych przepisów prawa.

Wręczymy także nagrody „Przyjaciel Spółdzielczości”.
Podczas Forum czynne będą punkty informacyjne w zakresie porad prawnych, lustracji, pożyczek dedykowanych przedsiębiorstwom społecznym.

Udział w Forum jest odpłatny – przeprowadzenie Forum jest możliwe dzięki partycypacji Uczestników w kosztach jego organizacji:
– 100 zł od przedstawiciela spółdzielni należącej do OZRSS,
– 150 zł od pozostałych spółdzielców,
– 200 zł od innych uczestników Forum.
Opłata jest stała, niezależnie od tego czy dana osoba zamierza uczestniczyć w całości Forum czy tylko w części.

Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio po zgłoszeniu się (poprzez formularz on-line) na konto OZRSS:

  • Warszawski Bank Spółdzielczy, Nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001 z dopiskiem: Forum 2018, nazwisko uczestnika i nazwa spółdzielni/instytucji.

Zgłoszenia dotyczące udziału w Forum Spółdzielni Socjalnych zbierane są poprzez formularz on-line: http://ozrss.pl/formularz-ofss-2018/ do dnia 29.10.2018 (bądź do wyczerpania limitu zgłoszeń).

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo automatycznie informację z potwierdzeniem udziału oraz numer konta do dokonania wpłaty.

W sprawach organizacyjnych związanych z Forum można się kontaktować się z:

W załączeniu przedstawiamy program Forum.

Informacje dotyczące dojazdu do Hotelu FORT gdzie odbywa się Forum można znaleźć za pośrednictwem strony: www.jakdojade.pl (link do bezpośredniego opisu trasy i możliwości dojazdu komunikacją miejską w Warszawie: https://goo.gl/W1V8Za).

Pliki do pobrania

Kamila Piotrowicz

Opiekun Inkubatora (Busko-Zdrój)
Zamknij Menu