Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu

Według danych Energy Poverty Observatory (EPOV, nowej inicjatywy UE do walki z ubóstwem energetycznym) ponad 50 milionów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej zmaga się z ogrzaniem domu, opłaceniem rachunków za energię i mieszkaniem w miejscu, w którym panuje wilgoć i pleśń. W państwach Europy Środkowej i Wschodniej procent ludzi, którzy nie mogą dostatecznie ogrzać swojego mieszkania sięga 4.7% w Czechach i aż 41.3% w Bułgarii. Dodatkowo, w 2017 odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym regionie w większości krajów sięgnął znacznie powyżej 20%, najwyższe wartości osiągając w Rumunii (36%) i Bułgarii (39%).
Program Innowacje Społeczne Przeciw Ubóstwu Energetycznemu jest inicjatywą współtworzoną przez Ashoka i Fundację Schneider Electric, pod egidą Fondation de France. Ma na celu identyfikację i wspieranie młodych, nowatorskich pomysłów i dojrzałych inicjatyw działających w polu ubóstwa energetycznego w pięciu europejskich krajach: w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Poprzez dwa etapy selekcji do 5-miesięcznego programu zostanie wybranych 15 finalistów i finalistek. Ubóstwo energetyczne rozumiemy bardzo szeroko – od braku pieniędzy na opłaty miesięczne za prąd i ciepło, przez brak lub zły sprzęt (np. kopciuchy), wadliwe ocieplenie czy konstrukcję budynków, aż po sposób zarzadzania energią przez zarządców np. nieruchomości komunalnych.
Program będzie wspierał inicjatywy w obszarze polepszenia strategii i zwiększenia wpływu społecznego i środowiskowego. Po ostatnim etapie selekcji, z każdego kraju zostanie wybrana jedna inicjatywa, która otrzyma nagrodę w wysokości 14000PLN.
Więcej informacji w załączeniu. Proszę uprzejmie o rozpuszczenie wici. Ktokolwiek widział lub zna inicjatywy, które powinniśmy wesprzeć, proszony jest o informację. Aby się zgłosić, proszę wejść na stronę https://tackleenergypoverty.ashoka.org/pl i kliknąć przycisk „zgłoś się”.
Bardzo serdecznie zapraszam do zgłaszania kandydatur – zgłoszenia przyjmujemy tylko do 12 kwietnia.

Pliki do pobrania

Katarzyna Kozłowska

Kierownik ŚOWES, doradca kluczowy